Akadémia

PARKOUR / FREERUNNING / KALISTENIKA

Limitless Academy je projekt, ktorý bol vybudovaný s ambíciou vytvoriť nové podmienky a možnosti pre rozvoj detského pohybového potenciálu. Ako to celé začalo?

V minulosti boli základným kameňom Limitless Academy neorganizované tréningy, ktoré prebiehali na sídlisku a v rôznych mestských oblastiach.

Spočiatku som trénoval sám. Postupne som získaval rôzne rady, skúsenosti a vedomosti od atlétov zo Slovenska a časom aj z celého sveta.

Popri tréningoch som pracoval na metodike a postupoch, ako sa naučiť rôzne prvky a nezraniť sa pri tom. Keďže Parkour bol v tom čase len v začiatkoch, získavanie osvedčených postupov a nových informácií bolo podmienené

častým cestovaním.
Časom sa ku mne pripojilo pár detí, ktoré som začal učiť a trénovať. Prvú skupinku by ste spočítali na jednej ruke. Skupina sa však postupne rozrastala a s podobnou láskou k Parkouru a Freerunningu a Kalistenike nás bolo zrazu oveľa viac.

Láska k trénerstvu

Láska k trénerstvu bola vo mne čoraz silnejšia a bol som veľmi motivovaný sa v tejto oblasti intenzívne vzdelávať. Okrem skupinových tréningov som často viedol aj osobné tréningy, pri ktorých som vedel aplikovať viac vedomostí v praxi.

Ako sa naša parkourová komunita rozrastala, časom mi napadlo prenajať telocvičňu a spraviť z tréningov riadenú a organizovanú cyklickú formu. Akonáhle počet členov presiahol číslo 40, uvedomil som si, že potrebujem osloviť pár “parťákov”, s ktorými som často trénoval.
Spoločne sme vytvorili trénerský tím a momentálne v rámci Limitless Academy trénujeme stovky detí na viacerých miestach Slovenska.