Od samého zaciatku sú už dva roky. Vel’mi kladne hodnotim individuálny prístup a pestrosť každého jedného tréningu.